image
image

הצטרף חינם למאגר בעלי המקצוע המתקדם בישראל

וקבל כרטיס ביקור דיגיטלי של דיפיקארד

הצטרף חינם וקבל כרטיס

ברכות להצטרפותך!!!

להצטרפות למאגר הזן פרטי העסק / בעל מקצוע

פרטי העסק, התקשרות ומיקום
שם העסק או הבעל מקצוע
תיאור העסק / בעל מקצוע (תחת השם).
מספר פלאפון + קידומת
0
-
כתובת העסק /בעמ"ק (אופציונלי).
הוסף אזור
כתובת מייל
הוסף קטגוריה

פרטים לקידום האורגני

תיאור ארוך - לדף האינדקס
מילות מפתח - בחרו עד 4 מילות מפתח והפרידו בפסיק

רשתות חברתיות - רק לאינדקס

כתובת ללחצן ה-FACEBOOK
כתובת ללחצן היוטיוב
כתובת ללחצן ה-טוויטר
כתובת ללחצן האינסטגרם

פרטים נוספים

בחר צבע לטקסט עליון
בחר צבע לטקסט תחתון
העלה תמונה או תמונת לוגו
עם ההקלקה להזמנת הכרטיס החינמי אני מסכים לקבל מידי פעם עדכונים אודות פיתוחים והתחדשויות בנושא כרטיסי ביקור דיגיטליים ונושאים אחרים.